FISCAL. El Tribunal Constitucional tomba la plusvàlua municipal

3
Nov
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucionals i nuls uns articles de les hisendes locals que fan referència al mètode per calcular la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Els articles declarats inconstitucionals i nuls són el 107.1, 107.2.a i 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La sentència del TC considera que  aquests articles estableixen un mètode objectiu de càlcul de la base imposable del tribut que determina que sempre ha existit un increment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, independentment de que, realment, hi hagi hagut aquest increment i de la quantia real.

Aquesta és la tercera sentència del TC sobre aquest impost. En el 2017 el Tribunal ja va declarar inconstitucional sotmetre a tributació l’impost quan no hi haguessin increments de valor i, en el 2019, quan la quota que calia pagar fos superior a l’increment patrimonial.

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR