Arxiu -

19
Feb

COMPTABLE. Quin termini tinc per fer el tancament comptable de l’exercici?

Si bé el tancament definitiu de l’exercici s’hauria d’emprendre com més aviat millor, es pot fer de forma esglaonada tenint en compte els diferents requisits d’informació que es produeixen al llarg de l’any. Les dates clau que hem de tenir en compte són: 20 de gener. Presentació dels diferents models de retencions. 30 de gener. Presentació de …

19
Feb

MERCANTIL. Alternatives per a restablir el patrimoni net

El tancament de l’exercici social  2023, per a l’àmplia majoria de les companyies del nostre país, pot suposar pèrdues de l’exercici que posin a la societat en una  eventual situació de causa de dissolució: art. 363.1.e de la Llei de Societats de Capital (LSC). Això ocurreix quan les pèrdues deixin reduït el patrimoni net a …

19
Feb

LABORAL. Aprovat el nou Salari Mínim Interprofessional del 2024

El Salari Mínim Interprofessional des de gener de 2024 queda fixat en 1.134 € bruts mensuals en 14 pagues (15.876 € bruts anuals). Aquesta quantitat suposa un increment del 5% en relació al 2023. Aquesta pujada que té efectes des de  l’1 de gener, obliga a les empreses a adequar els salaris dels seus treballadors …

19
Feb

FISCAL. Es pot canviar la forma de tributació del pagament a compte de l’Impost de Societats

Les empreses tenen el mes de febrer per poder canviar la forma de tributació del pagament a compte de l’Impost de Societats, i triar aquella que els beneficiï més. Si la facturació de la seva empresa en el 2023 ha sigut inferior als 6 milions d’euros, durant el mes de febrer pot optar per canviar …

12
Jan

COMPTABLE. Quines operacions cal realitzar per al Tancament Comptable?

Us recordem alguns dels tràmits comptables que cal tenir en compte de forma genèrica per fer el Tancament Comptable. Ajustaments de la moneda estrangera Traspàs a resultats d’ingressos a distribuir en diversos exercicis Amortitzacions Deterioraments de valor Reclassificació de deutes Ajustaments per periodificació Regularització d’existències Regularització d’ingressos i despeses Liquidació de l’impost sobre societats Liquidació …

12
Jan

JURÍDIC. El judici monitori com a eina per a la recuperació de deute

El procés monitori és un procés especial regulat en els articles 812 a 818 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (LEC). El judici monitori és un procediment judicial especial dirigit a reclamar deutes dineraris líquids, determinades, vençudes i exigibles de qualsevol quantia. Una de les principals característiques d’aquest procediment és que …

Page 1 of 58

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR