Notícies

9
Sep

Comptable. Càlcul del període mig de pagament als proveïdors

Per tal de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, s’estipula en la Llei 15/2010 de 5 de juliol que les societats mercantils han d’incloure en la memòria dels seus comptes anuals el seu període mig de pagament als proveïdors (PMP). Per període mig entenem el termini que transcorre entre el lliurament de béns …

9
Sep

Jurídic. Plans d’Igualtat: obligatoris per a empreses a partir de 50 treballadors

El Reial Decret Llei 06/2019 d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte entre dones i homes, ha introduït canvis importants que afecten la totalitat d’empreses que tinguin 50 o més treballadors. Principals novetats del Pla d’Igualtat en empreses de 50 o més persones treballadores: 1. S’amplia i modifica el contingut …

9
Sep

Laboral. La Inspecció de Treball avisa a les empreses amb contractes a temps parcial

El Pla Director per un Treball Digne 2018- 2020 contempla amb caràcter prioritari mesures per lluitar contra la utilització indeguda de la contractació a temps parcial. Seguint aquesta premissa la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya ha començat a enviar cartes a les empreses que tenen un alt índex de contractació a temps …

9
Sep

Fiscal. Obligacions fiscals d’una comunitat de propietaris

Existeixen obligacions fiscals en les comunitats de propietaris quan un veí és administrador i cobra per aquesta tasca. Encara que no és el més habitual es pot donar el cas, sobretot en finques amb pocs veïns, en que un veí sigui l’administrador de la comunitat de propietaris i percebi una petita quantitat pels seus serveis. …

9
Jul

Comptable. Nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals

La novetat en la documentació que cal presentar en el Registre Mercantil pel dipòsit dels comptes anuals del 2018 és el nou formulari. Caldrà informar d’una sèrie de serveis oferts per compte de tercers, d’acord amb la disposició addicional única de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del …

9
Jul

Jurídic. Novetats de la nova llei hipotecària

La Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari (nova Llei Hipotecària) regula aspectes tan rellevants dels préstecs per a la compra d’habitatge com les comissions, els productes vinculats, el repartiment de les despeses de tramitació o la informació que han de rebre els consumidors abans de signar un contracte amb …

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR