Categoria - Assessoria contable i administrativa

6
Feb

Comptable. Hisenda i la càrrega de la prova

Segons els tribunals, quan una despesa està comptabilitzada i s’ha declarat, s’entén que està relacionada amb l’activitat i és deduïble. Hisenda habitualment no admet que les societats i els empresaris es dedueixin algunes despeses perquè considera que no estan relacionades amb l’activitat (no hi ha una afectació exclusiva) o aquestes despeses no estan correlacionades amb …

7
Jan

Comptable. Es pot renunciar al “Suministre Immediat d’Informació” (SII) de l’IVA?

  Sí que es pot renunciar a la seva aplicació sempre que s’hagi acollit al SII de forma voluntària, ja que si hi està obligat legalment no hi podrà renunciar. Cal recordar que el SII és obligatori per als subjectes passius de l’IVA amb període de liquidació de l’IVA mensual. És a dir, s’aplica en …

7
Dec

Comptable. Novetats en la presentació de les declaracions informatives del 2019

Emplenar correctament les declaracions informatives i presentar-les dins de termini és fonamental per a la gestió dels tributs i per facilitar un servei adequat als contribuents. Aquests són dos requisits imprescindibles de la propera campanya de l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques. Les declaracions informatives corresponents a l’exercici 2019 s’han de presentar obligatòriament per mitjans electrònics. Per …

4
Nov

Comptable. Numeració de les factures emeses

Les factures formen part del dia a dia de les empreses i portar un control correcte és fonamental per acomplir les obligacions comptables i fiscals. La normativa de facturació obliga a numerar, sense excepcions, totes les factures que s’emetin d’acord amb les regles que recull l’article 6.1.a) del Reglament de Facturació sobre el contingut de …

1
Oct

Comptable. Comptabilització d’una liquidació d’IVA després d’una notificació d’Hisenda

Si una comprovació d’IVA d’Hisenda acaba en liquidació, quina part es podrà deduir com a despesa de l’Impost sobre Societats i quina no? Si l’impost deixat d’ingressar correspon a l’IVA repercutit cal veure si ja es va repercutir al destinatari. Si és el cas, és un deute amb l’AEAT (Agència Tributària) que es cancel·larà amb el …

9
Sep

Comptable. Càlcul del període mig de pagament als proveïdors

Per tal de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, s’estipula en la Llei 15/2010 de 5 de juliol que les societats mercantils han d’incloure en la memòria dels seus comptes anuals el seu període mig de pagament als proveïdors (PMP). Per període mig entenem el termini que transcorre entre el lliurament de béns …

Page 1 of 4

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR