Categoria - Assessoria contable i administrativa

9
Sep

Comptable. Càlcul del període mig de pagament als proveïdors

Per tal de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, s’estipula en la Llei 15/2010 de 5 de juliol que les societats mercantils han d’incloure en la memòria dels seus comptes anuals el seu període mig de pagament als proveïdors (PMP). Per període mig entenem el termini que transcorre entre el lliurament de béns …

9
Jul

Comptable. Nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals

La novetat en la documentació que cal presentar en el Registre Mercantil pel dipòsit dels comptes anuals del 2018 és el nou formulari. Caldrà informar d’una sèrie de serveis oferts per compte de tercers, d’acord amb la disposició addicional única de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del …

10
Jun

Comptable. Novetats en la presentació dels comptes anuals de l’exercici 2018

S’han publicat en el BOE les resolucions per l’aprovació dels nous models per a la presentació i dipòsit en el Registre Mercantil dels comptes anuals del 2018. Com que no s’han produït canvis normatius comptables que afectin als models de dipòsit de comptes, les modificacions produïdes són puntuals. Per a les pimes, l’única novetat està …

3
Mail

Comptable. Despeses prèvies a l’adquisició d’un immobilitzat

La resolució de l’1 de març de 2013 del ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes) no deixa gaire clar si les despeses prèvies a la compra d’un actiu immobilitzat s’inclouen com despesa de l’exercici o per contra s’han d’activar com a major valor de l’immobilitzat. Un dubte freqüent entre els comptables és si …

8
Apr

Comptable. El compte 555 al final de l’exercici

El compte 555 o “Partides pendents d’aplicació” és un compte molt utilitzat pels comptables i assessors i no sempre de manera correcte, per la qual cosa al tancament de l’exercici hauria de quedar saldat i a 0. La seva única funció és la de quadrar entrades de diners que no se saben d’on vénen i …

6
Mar

Comptable. Activació de despeses prèvies a la possible adquisició d’un immobilitzat

Davant l’adquisició d’un immobilitzat sempre hi han dubtes si les despeses prèvies a l’adquisició van al compte de resultats o han d’augmentar el valor d’adquisició del bé. Aquests dubtes augmenten com més difuminada és la relació entre les despeses i l’immobilitzat.  D’acord amb la resolució de l’1 de març de 2013 del Instituto de Contabilidad y …

Page 1 of 3

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR