Comptable. Càlcul del període mig de pagament als proveïdors

9
Sep
Per tal de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, s’estipula en la Llei 15/2010 de 5 de juliol que les societats mercantils han d’incloure en la memòria dels seus comptes anuals el seu període mig de pagament als proveïdors (PMP).

Per període mig entenem el termini que transcorre entre el lliurament de béns o prestació de serveis i el pagament material de l’operació. 

La resolució de 29 de gener del 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), indica la manera de calcular aquesta ràtio. En el cas de les pimes, la ràtio és el resultat de dividir el saldo mig de proveïdors i acreedors comercials entre el total de compres netes i despeses per serveis exteriors i multiplicar-ho per 365. Pel que fa el numerador es tracta dels subgrups comptables 40 i 41 i el denominador seria el saldo dels subgrups 60 i 62 del Pla General Comptable.

El PMP màxim marcat en la normativa sobre morositat és de 30 dies i la mitjana a Espanya actualment és d’uns 17 dies.

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR