FISCAL. Reducció de recàrrecs per presentar l’autoliquidació extemporània sense requeriment previ

10
Sep
Es modifica l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei General Tributària per motius de proporcionalitat i justícia tributària, en els 2 casos que seguidament exposem. El primer és una minoració i el segon és una novetat.

1. Presentació d’una autoliquidació fora de termini sense que hi hagi un requeriment previ de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

En aquest cas, el recàrrec serà d’un 1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard amb el qual es presenti l’autoliquidació respecte del termini establert per a la seva presentació. Si la presentació es realitza passats 12 mesos des d’aquest termini, el recàrrec serà llavors del 15%.

2. No hi haurà recàrrec si el contribuent regularitza de manera voluntària, mitjançant la presentació d’autoliquidació corresponent, altres períodes pel mateix concepte impositiu.

Aquesta situació ha de ser idèntica a la que es va regularitzar en un altre període. La condició és que es faci en un termini màxim de 6 mesos i que no hi hagi cap sanció per part d’Hisenda per la regularització.

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR