MERCANTIL. Nova Llei de Contractes amb l’Administració

6
Nov

El Ple del Congrés dels Diputats, en la seva sessió del dia 19 d’octubre d’enguany va aprovar, de conformitat amb l’establert en l’article 90 de la Constitució, el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant el qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Entre les novetats més importants, destaquen:

  • Es suprimeix la possibilitat de contractació sense publicitat
  • S’intentarà  afavorir la contractació amb pimes i prevaldrà la divisió en lots
  • S’estableix l’obligació de la factura electrònica
  • La possibilitat de pagament directe de l’Administració als subcontractistes
  • S’incrementaran els controls sobre la morositat
  • Es crea una oficina independent que supervisarà els contractes i garantirà la lliure concurrència.

La Llei entrarà en vigor als quatre mesos de la seva publicació en el BOE, té 347 articles, 57 disposicions addicionals, cinc transitòries, una derogatòria, 16 finals, i sis annexos.

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR