FISCAL. Impost de Societats: interessos de demora i despeses deduïbles

10
Nov

Els interessos de demora, ja siguin els que s’exigeixen en la liquidació practicada d’un procediment de comprovació o els meritats per la suspensió d’execució d’un acte administratiu impugnat, tenen fiscalment la consideració de despesa deduïble.

La Sentència del Tribunal Suprem 3368/2022 estima el recurs contenciós administratiu núm. 1571/2019 de la sala d’instància, interposat contra la resolució de 30 de setembre de 2019, del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana, que desestima la reclamació economico-administrativa núm. 46-1487-2016 interposada contra la liquidació provisional per l’Impost sobre Societats, de l’exercici 2014, motivada per la deducció d’interessos de demora que provenen d’actes d’inspecció que es consideren no deduïbles fiscalment.

És procedent anul·lar la resolució administrativa i econòmic-administrativa, així com les liquidacions recorregudes i deixar-les sense efecte, amb devolució, si s’escau, de les quantitats ingressades més interessos.

Més informació

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR