Fiscal. Mesures cautelars substitutòries per als deutes

9
Jul
En els casos d’aplaçaments o fraccionaments de deutes tributaris en els quals es demana que s’aportin garanties, com pot ser un aval bancari, l’article 82 de la Llei General Tributària estableix la possibilitat de sol·licitar a l’Administració que adopti mesures cautelars, en substitució de les garanties.

L’article 49 del Reial Decret 939/2005 desenvolupa aquesta possibilitat, en cas que la garantia sigui excessiva respecte de la quantia i plaç del deute. Això, sempre i quan, l’obligat tributari tingui sol·licitades devolucions tributàries o altres pagaments al seu favor, o bé, sigui titular de béns i drets que siguin susceptibles d’embargament.
Les mesures cautelars poden ser:

  • La retenció del pagament de devolucions tributàries
  • L’embargament preventiu de béns i drets amb anotació preventiva
  • La prohibició de vendre o disposar de béns i drets

Les despeses originades per l’adopció d’aquestes mesures seran a càrrec del deutor tributari. L’administració aprovarà o denegarà l’adopció de les mesures en el mateix acord en el qual es resolgui l’aplaçament o fraccionament del tribut.

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR