MERCANTIL. La societat unipersonal: règim jurídic

2
Jun
Aquesta figura està recollida en els articles 12 i següents de la Llei de Societats de Capital i va ser incorporada al nostre ordenament jurídic per la transposició de la Directiva Comunitària 89/667 relativa a les societats de responsabilitat limitada de soci únic.

La societat unipersonal és aquella que consta d’un únic soci, bé sigui perquè va ser constituïda com a tal, o perquè amb el transcurs del temps, el nombre de socis va quedar reduït a un. Ha de fer-se constar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil.

Si la unipersonalitat no s’inscriu en el Registre en el termini de sis mesos, el soci únic passarà a respondre de tots els deutes de la societat contrets durant el període d’unipersonalitat. En tant subsisteix la situació d’unipersonalitat, la societat farà constar expressament la seva condició d’unipersonal en tota la seva documentació.

En la societat unipersonal el soci únic exercirà les competències de la junta general. Els contractes subscrits entre el soci únic i la societat hauran de constar per escrit.

Més informació

Ús de cookies

En aquesta pàgina utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continues navegant, considerarem que n’acceptes l’ús i la nostra política de cookies. Més informació

CERRAR